PARTNERSHIP BENEFITS
You are here:  Home  › Members Benefits
 1. Core Values
 2. Getting Started
 3. Earning Opportunities
 4. Promotion from Member to Fashion Pro
 5. Payments from Natasha
 6. Return of Items
 7. Credit Line
 8. Recruitment


For more than 25 years, Natasha has helped many Filipinos start their own business and make their dreams come true.

Today, we are one of the leading direct selling companies in the Philippines. We sell shoes, apparel, personal care products, underwear, and accessories and we would like to be your partner in starting your own business.

 


 1. Core Values

With Natasha, dreams do come true! Kailangan lang po na magsikap kayo magbenta at mag-recruit.

Lagi din po isa-puso ang CORE VALUES ng Natasha.

Ito po ang mga nagsisilbing gabay ng Natasha sa pakikitungo sa members at sana maging gabay rin po ninyo sa pakikitungo sa inyong mga customers.

Customer Service Alagaan po niyo  ang inyong customers, dahil sila ang nagbibigay ng hanapbuhay sa inyo.
Discipline Tuparin natin ang mga pangako.
Constant Improvement Lagi po kayo maghanap ng paraan kung paano mapapabuti ang inyong negosyo.
Respect for Each Other Magpakita ng respeto sa lahat.
Honesty Lagi magsabi ng totoo.

Wala pong guarantee na magiging matagumpay ang business ninyo at yayaman kayo, ngunit kung susundan po ninyo ang core values ng Natasha, malamang ay magkaroon po kayo ng maayos at kumikitang hanapbuhay.

Dalawa po ang levels sa marketing plan natin, Members at Fashion Pros.
Sa itaas ng isang network ang Fashion Pro at ang mga Members naman ang downlines.

 


 

 1. Getting Started

  1. Free registration.
  2. Hindi po kailangan na mayroon kayong recruiter pero makakatulong sa paglago ng inyong negosyo kapag mayroon umaalalay sa inyo.
  3. Puwede po magregister bilang individual o kumpanya.
  4. Kailangan po mag-fill out ng registration form at dalhin sa networking counter ng pinakamalapit na Natasha branch. Puwede rin po na ang inyong recruiter ang magdala sa branch.  Puwede po mag-register online sa NatashaApp.
  5. Nag-uumpisa po ang inyong partnership with Natasha bilang isang member. Kapag lumaki na po ang network at sales niyo, puwede po kayong maging Fashion Pro.

 


 

 1. Earning Opportunities

Selling

Tinatawag po natin ang ating catalog na “Style Coach” dahil makatutulong po ito sa ating mga customers upang sila ay maging “stylish”. Ipapakita niyo lamang po ang ating Style Coach sa inyong mga customers para makapili sila ng gusto nilang i-order sa inyo.

Mayroon po tayong apat (4) na klase ng Style Coach:

NatashaApp Available na po ito sa Google Play Store at Apple App Store.  Sana po ay i-install ninyo ito at i-encourage ang inyong mga customer na mag-install din bilang inyong Shopper. Habang nagoorder ang customer, makikita na po niya kung anong item ang available at kung ano ang hindi. Hindi ninyo na din po kailangang kuhanin ang order sa customer at ipasa sa pa sa iyong designated Natasha branch dahil diretso na po ito agad sa Natasha branch. Ito po ang makabagong direct selling!
My Style Coach Magazine Nabibili po ito sa Natasha branch sa murang halaga. Ipahiram niyo po ito sa inyong customers para makapili sila ng products na bibilhin.
Online Style Coach (Natasha.ph) Ito po ay website kung saan makikita ang lahat ng products ng Natasha. Puwede po ito tignan ng inyong customers at i-text sa inyo ang items na gusto nilang i-order.
Flipbook Ito po ay mada-download sa Natasha Business FB Page at website. Pwede niyo ito i-share sa inyong Facebook account at i-send sa inyong customer online.

May mga prices po ang products sa Style Coach.  Ito po ang tinatawag na Suggested Retail Price (SRP). Sana po ay i-alok niyo ang Natasha products sa customers based sa SRP.

Pagkuha po ninyo ng orders sa Natasha, net price o gross price less discount lang ang babayaran niyo.  Profit o kita niyo na po ang basic discount kapag binenta niyo ang products sa Suggested Retail Price sa style coach.

Mayroon po tayong iba't ibang klase ng paraaan ng pag-order sa Natasha.

NatashaApp Puwedeng kayo ang magorder o kaya ang inyong customer na registered bilang shopper niyo.
Online Ordering (nbo.ph) Magregister po kayo sa website na https://nbo.ph para maka-order online.
Text Ordering Paki-install po ang user friendly app na Natasha Texto sa inyong smartphone. Puwede na po kayo mag-order na text lang ang gamit. Hindi po kailangan na may internet.
Personal Ordering Puwede niyo rin pong personal na dalhin ang order sa Natasha branch.


Ito po ang discounts ng Members.

Depende po ang basic discount sa product category.

Product Category Member Fashion Pro
Natasha Fashion 25% 40%
Natasha Beauty 30% 45%
Partner Brands 20% 32%
Gadgets 15% 27%

Mayroon kayong additional 3% discount sa Natasha Beauty products kapag mayroon po kayong at least Php10,000 Natasha Beauty Fashion Pro Gross Group Sales.

Networking

I-recruit po ninyo nang personal ang inyonh mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay at katrabaho dahil nasa networking po ang mas malaking earning opportunity.  Mas marami po kayong recruit, mas lumalaki din ang earnings ninyo dahil puwede kayong kumita ng rebates at lifetime commission sa sales ng member downlines sa network ninyo. Lumalaki din ang inyong discount.

Puwede rin po kayong magrecuit sa tulong ng NatashaApp. I-download at mag-register lamang po kayo para mailagay kayo sa list of recruiters. Simple lamang po ito dahil parang nakikipag-kaibigan lamang po kayo sa social media. Ito po ang makabagong networking!

Tip: Lagi niyo po sana kamustahin, suportahan at i-motivate ang inyong recruits. Sila po ang magpapalaki ng inyong business.

Networking Earnings Fashion Pros

 1. Rebates

Kapag direct po sa Natasha branch mag-order ang inyong member downlines, makukuha po ninyo ang difference ng basic discount nila at ng fashion pro discount niyo bilang rebates.  Kailangan lamang mayroon kayong at least Php 5,000 Gross Group Sales para makatanggap ng rebates.

 1. LIFETIME COMMISSION SA  2 LEVELS NG FASHION PRO DOWNLINES

Mayroon pong lifetime commission sa Gross Group Sales ng direct recruits na promoted to Fashion Pro.  Mayroon din po commission sa Gross Group Sales ang direct recruits niyo na promoted to Fashion Pro. 

Kailangan lang po mayroon po kayong at least P5,000 Gross Group Sales sa sarili ninyong grupo para matanggap  ang lifetime 2%.

  Products with Top & Prime Benefits Products with Solid Benefits
  Natasha Beauty, TRU Beauty,  Natasha, Nathaniel, Natasha Shape, Nathaniel Sports, Natasha Kids, Triumph Unilab, P&G,Nivea, Multicare, Victoria's Secret, S0-EN, Camay, Vans, Dove
First Level 2.00% 1.00%
Second Level 2.00% 1.00%

 


 

 1. Promotion from Member to Fashion Pro

  1. Kailangan po ng Php 20,000 Gross Group Sales in 1 or 2 calendar months to be promoted.
  2. Kapag nagre-recruit po kayo ng bagong members, nagiging kasama nyo na po sila sa inyong group bilang downlines at ang sales ng buong group ang pagbabasehan ng inyong promotion.
  3. Kasama po sa Gross Group Sales ang individual sales niyo at ang sales ng Member downlines niyo up to unlimited generations.  
  4. The best way to be promoted is to recruit.  Mas marami po kayong recruits, mas mabilis din po ang promotion!
  5. Ang promotion po sa Natasha is for life. Wala pong demotion.
  6. Kapag na-promote po kayo, sasama sa inyo ang lahat ng Member downlines niyo sa bago niyong grupo.
   

 

 1. Payments from Natasha

  CHECK OR DIRECT DEPOSIT

  Makatatanggap po kayo ng check mula sa Natasha para sa rebates at commission niyo tuwing ika-10th hanggang ika-12th of the month, depende po sa lokasyon ng branch niyo sa Pilipinas. Puwede  din ideposit namin direct sa bank account niyo ang inyong earnings.

 

 


 

 1. Return of Items

  Puwede po magpalit ng items. Bibigyan po namin kayo ng return form kung saan nakasulat ang mga binalik niyo. Kapag magbabayad na po kayo, isasama po ang return form para mabawas ang halaga ng returns.  May time limit na 60 days para maibalik ng items. Kailangan lang po ipakita ang purchase order forms ng mga ibinabalik niyo na produkto.

  Ito po ang mga non-returnable items: Briefs, Panties, Socks and Natasha Beauty Products

  1. Credit Line

  Hindi na po natin maipaliliwanag ang lahat ng credit line policies sa leaflet.  Kung gusto po nating malaman ang lahat ng details, puwede po kayong kumuha ng “Natasha Credit Line” flyer. Ito po ang pinaka-importante sa credit line policies natin.

  1. Gross paid in sales po ang pinagbabasehan ng inyong credit line. Puwede din po pabilisin ang increase ng inyong credit line kung magbigay kayo ng cash bond.
  2. Mas malaki po ang credit line at mas mabilis itong lalaki kung kayo po ay may checking account.  Kung wala naman po ay gagawa na lamang po kayo ng Trust Receipt Agreement tuwing purchase ninyo.
  3. Credit line requirements:

   Credit Line Requirements
   TRA
   • Proof of billing address
   • 1pc 2” x 2” ID picture
   • Valid government ID with picture
   • Credit Interview
   • Cash Bond : Minimum Php500 - Maximum Php2,000 (for credit line increase)
   With Checking Account
   • Php2,500 in gross paid individual sales
   • Proof of checking account
   • Proof of billing address
   • 1pc 2” x 2” ID picture

  4. Credit Terms

   Credit Line Owner Terms
   Member with TRA 37 days
   Member with checking account 37 days
   Fashion Pro 60 days

  5. Credit Line Increase

   Lumalaki po ang inyong puwedeng maging credit line habang lumalaki ang inyong gross individual paid in sales. For more details, magtanong na lang po sa credit counter ng inyong branch.

    


 1. Recruitment

  Simple lang po ang recruitment.  Paki-samahan lamang po ang inyong recruit sa Natasha Branch para mag-register. Kung hindi po makakapunta sa Natasha ang recruit, puwedeng kayo na lang bilang recruiter ang mag-submit ng registration form at dalawang (2) 1x1” ID pictures sa Natasha Branch. Siguraduhin po na nakasulat ang tamang Member number at pangalan niyo sa registration form as recruiter.

  Puwede niyo po i-encourage ang recruit mag-register online sa NatashaApp. Puwede din kayong magrecruit sa NatashaApp.

   


  Salamat po at good luck sa inyong bagong business! Natasha helps you make dreams come true. 
 
Browse through the catalog
 
 
 
 
Partnership Benefits
 
 
 
 
Start your Natasha Business!
 
 
 
 
Download Natasha App
 
 
 
 
Success Stories
 
 
 
PRODUCT LIST   |   BRANCHES   |   ABOUT US

Copyright © 2020 Shoecat Incorporated
Natasha for IOS   Android app on Google Play